Να βλέπω την σωστή.

Δίπλωμα Οδήγησης > Φορτηγό

Μετρήστε τις Γνώσεις σας


02
Δίπλωμα - Φορτηγό - f-02Когда, на автомагистрали, на участке проведения дорожных работ, горизонтальная разметка включает одновременно и белые и жёлтые линии, Вы соблюдаете только указания:
Белых линий.И белых и жёлтых линий.Жёлтых линий.