Να βλέπω την σωστή.

Δίπλωμα Οδήγησης > Φορτηγό

Μετρήστε τις Γνώσεις σας


02
Δίπλωμα - Φορτηγό - f-02When in a worksite in a motorway there are both white and yellow horizontal lines, you should obey:
Only the yellow lines.Only the white lines.The white and yellow lines.