Could not connect to the database. Please check your connection settings. ediploma.gr - Δίπλωμα Οδήγησης Φορτηγού : Ερώτηση 1
Να βλέπω την σωστή.

Δίπλωμα Οδήγησης > Φορτηγό

Μετρήστε τις Γνώσεις σας


02
Δίπλωμα - Φορτηγό - f-02Kur ne rajone qe kryhen vepra ne rruge automobilistike, shenjat rrugore horizontale permbledhin vija te bardha dhe vija te verdha njekohesisht, respektoni:
Vetem vijat e bardha.Vijat e bardha dhe te verdha.Vetem vijat e verdha.