Να βλέπω την σωστή.

Δίπλωμα Οδήγησης > Φορτηγό

Μετρήστε τις Γνώσεις σας


02
Δίπλωμα - Φορτηγό - f-02Όταν σε περιοχές έργων στον αυτοκινητόδρομο, η οριζόντια σήμανση συμπεριλαμβάνει άσπρες και κίτρινες γραμμές ταυτόχρονα, σέβεστε:
Τις άσπρες και τις κίτρινες γραμμές.Μόνο τις άσπρες γραμμές.Μόνο τις κίτρινες γραμμές.