Να βλέπω την σωστή.

Δίπλωμα Οδήγησης > Αυτοκίνητο

Μετρήστε τις Γνώσεις σας


13
При движении на прямолинейных участках дороги, если представить рулевое колесо в виде циферблата круглых часов, руки следует держать в положении:
«Девять.»«Пять минут двенадцатого.»«От пятнадцати минут десятого до десяти минут одиннадцатого.»