Να βλέπω την σωστή.

Δίπλωμα Οδήγησης > Αυτοκίνητο

Μετρήστε τις Γνώσεις σας


02
You are driving having engaged the 4th gear, the engine is jerking and runs the risk of stopping:
You must change into the 3rd gear.You must change into the 5th gear.